8. januar 2008 - Victoria er stukket af ud i køkkenet